Home * Mistere & Alienë * Mistere * Nikola Tesla dhe numrat 3-6-9

Nikola Tesla dhe numrat 3-6-9

Edhe pse shumë njerëz e lidhin Tesla me energjinë elektrike, e vërteta është se shpikjet e tij kanë shkuar shumë përtej. Në fakt, ai ka bërë shumë progres, të tilla si komunikim pa tel (wifi), turbina, helikopterë (edhe pse da Vinci ishte i pari që kishte ketë ide), dritat fluoreshente dhe neoni, silurët, X-ray dhe të tjerët. Kur ai vdiq, Tesla kishte rreth 700 patenta në mbarë botën.

Nikola Tesla kishte llogaritur çështjet kritike rreth planetit dhe janë të lidhur ndoshta me numrat 3, 6 dhe 9 gjithashtu, Tesla pohoi se këto shifra ishin me rëndësi të madhe. Ai e kuptoi një fakt themelor, të panjohur për shumë njerëz, kjo është gjuha universale e matematikës; një zbulim shkencor nga njeriu, jo e shpikur nga ai.

loading...

Leave a Reply